BERNAŤÁKOVÁ Eva #Rožňava #hľadaná #pátranie

Priezvisko: BERNAŤÁKOVÁ Rodné priezvisko: SIKÚROVÁ Meno: Eva Dátum narodenia: 1982-06-22 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Rožňava Dátum vyhlásenia: 2019-02-21 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rožňave