BAWA Wunpini #Senec #hľadaný #pátranie

Priezvisko: BAWA Meno: Wunpini Dátum narodenia: 1996-08-25 Štátna príslušnosť: SLOVENSKO Bydlisko: Senec Dátum vyhlásenia: 2019-02-13 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Senci