BANDURA Marek #Vranov nad Topľou #pátranie #hľadaný

Priezvisko: BANDURA
Meno: Marek
Dátum narodenia: 1976-08-08
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Nezistené
Dátum vyhlásenia: 2012-09-28
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Vranove nad Topľou