BADO Milan #Košice #hľadaný #pátranie

Priezvisko:
BADO
Meno:
Milan
Dátum narodenia:
1959-11-14
Štátna príslušnosť:
SLOVENSKO
Bydlisko:
Košice II
Dátum vyhlásenia:
2015-04-15
Dôvod pátrania:
Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar:
OR PZ v Košiciach