Avidan ARIFOVA Kežmarok

Priezvisko: ARIFOVA
Meno: Avidan
Dátum narodenia: 1976-10-10
Štátna príslušnosť: BULHARSKO
Bydlisko: Kežmarok
Dátum vyhlásenia: 2015-09-30
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Kežmarku