Anna CZUCZOVÁ Dunajská Streda

Priezvisko: CZUCZOVÁ
Meno: Anna
Dátum narodenia: 1973-05-29
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Dunajská Streda
Dátum vyhlásenia: 2014-08-06
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Dunajskej Strede