Angelika RAJZOVÁ Prešov

Priezvisko: RAJZOVÁ
Meno: Angelika
Dátum narodenia: 1974-07-21
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2012-03-02
Dôvod pátrania: Pátranie po obvinenom
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove