Adriána ČERVEŇÁKOVÁ Prešov

Priezvisko: ČERVEŇÁKOVÁ 
Rodné priezvisko: LACKOVÁ
Meno: Adriána
Dátum narodenia: 1987-06-28
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Prešov
Dátum vyhlásenia: 2012-05-21
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove