Príkaz na zatknutie » OROSZ Peter #Rožňava #pátranie #hľadaný

Zdieľaj pátranie

Priezvisko: OROSZ
Meno: Peter
Dátum narodenia: 1989-12-11
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Rožňava
Dátum vyhlásenia: 2017-12-01
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Rožňave

Zdieľaj pátranie