Dodanie do výkonu trestu | KALEJA Ladislav #Košice #pátranie #hľadaný

Dátum vyhlásenia: 2016-01-28 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

Pátranie po hľadanom | ČARNÝ Kornel #Sabinov #pátranie #hľadaný

Dátum vyhlásenia: 2018-11-20 Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p. Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešov

Pátranie po nezvestnom | JESENSKÝ Martin #Skalica #pátranie #nezvestný

Dátum vyhlásenia: 2018-11-20 Dôvod pátrania: Nezvestná osoba Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene

Pátranie po pobyte | MELICH Tomáš #Zvolen #pátranie #hľadaný

Dátum vyhlásenia: 2018-11-14 Dôvod pátrania: Pátranie po pobyte Vyhlasujúci útvar: OR PZ vo Zvolene

Dodanie do výkonu trestu | LUŠČÍK Lukáš #Nové Mesto nad Váhom #pátranie #hľadaný

Dátum vyhlásenia: 2018-11-19 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Novom Meste nad Váh

Dodanie do výkonu trestu | BARAN Marek #Prešov #pátranie #hľadaný

Dátum vyhlásenia: 2018-11-20 Dôvod pátrania: Dodanie do výkonu trestu Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Prešove