Nezvestná Sára DUNOVÁ Košice

Priezvisko: DUNOVÁ 
Meno: Sára
Dátum narodenia: 1997-03-01
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Košice II
Dátum vyhlásenia: 2017-01-10
Dôvod pátrania: Príkaz na zatknutie podľa § 73 T.p.
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Košiciach

© Zdroj: Ministerstvo vnútra a Okresné riaditeľstvá Policajného zboru