Nezvestná Adéla KARALOVÁ Bratislava

Priezvisko: KARALOVÁ
Meno: Adéla
Dátum narodenia: 2000-05-04
Štátna príslušnosť: SLOVENSKO
Bydlisko: Bratislava II
Dátum vyhlásenia: 2017-01-09
Dôvod pátrania: Nezvestná osoba
Vyhlasujúci útvar: OR PZ v Bratislave II